Προσδιορισμός διοξινών και παρόμοιων οργανικών ρύπων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υγρά και αέρα με τεχνικές φασματομετρίας μάζας (High Resolution GC-MS, LC-MS/MS).

 Διοξίνες

 Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)

 π-διχλωροβενζόλιο (κηροσκωρίνη), Ναφθαλένιο

 Αντιβιοτικά (χλωραμφαινικόλη, στρεπτομυκίνη, τετρακυκλίνες)

 Πενταχλωροφαινόλη

 Πολυβρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας (PBDEs)

 Φθοριωμένα επιφανειοδραστικά (PFOS, PFOA)

•Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των διοξινών και παρόμοιων ουσιών.

•Διαπιστευμένο κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321.)

•Εξουσιοδοτημένο Εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της πενταχλωροφαινόλης σε τρόφιμα.

•Συμμετοχή στο δίκτυο εργαστηρίων του Ο.Η.Ε. για τον έλεγχο της μόλυνσης από τοξικούς οργανικούς ρύπους.

•Συμμετοχή σε διεθνή διεργαστηριακά προγράμματα.

•Υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και των παραγωγών.

Νεαπόλεως 27, Aγία Παρασκευή Αττικής, ΤΚ 15310. τηλ: 210 6503610 - fax: 210 6536873

 
© 2008 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.               Δημιουργία ιστοσελίδας: 3dview